PLC SAYI DÖNÜŞÜMLERİ

Çoğu PLC / PAC'ler, mimarisinde ondalık sayı sistemini kullanmaktadır. Bazı PLC / PAC'lerde bazı komutların Hex olarak girilmesini gerekmektedir. Bu sayfada HEX, Decimal, Binary sayı sistelmelri arasındaki donüşümleri kolayca yapabilirsiniz.